Новини в фотографіях

Prev Next

В пріоритеті сьогодні медичні заклади вторинної ланки, – Д.Габінет

on 27 листопада 2019.

Заходи з реформування закладів охорони здоров’я області проводяться поетапно у чіткій відповідності державній політиці та вимогам законодавства. На цьому наголосив директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Яків Цуглевич під час розширеного засідання колегії облдержадміністрації, яке відбулося сьогодні в Хмельницькому.

Посадовець також додав, що відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” з 2020 року запроваджується програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги. У межах цієї єдиної бюджетної програми буде визначено обсяг медичних послуг та лікарських засобів, які гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету. Відтак, змінюється механізм фінансування медичного обслуговування населення: замість медичної субвенції на утримання закладів охорони здоров’я буде оплачуватися медичне обслуговування пацієнтів за договорами з Національною службою здоров’я України за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”. Область відноситься до західного Львівського міжрегіонального департаменту НСЗУ.IMG 4336-1536x1024

Яків Миколайович повідомив, що в області наразі функціонує 38 закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а саме: 20 центральних районних лікарень, 7 Хмельницьких, 4 Кам’янець-Подільських міських за­кладів, спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин, а також 4 район­них лікарні (Староушицька та Орининська Кам’янець-Подільського, Чорно­острівська Хмельницького, Грицівська Шепетівського районів), Полонський клініко-діагностичний центр та Шепетівська залізнична лікарня.

Вимоги до надавача медичних послуг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 391 “Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпоряд­никами бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення”. Яків Цуглевич наголосив, що у 2020 році НСЗУ буде проводити оплату медичних послуг закладів охорони здоров’я згідно з підписаними договорами лише за виконання таких умов:

-автономізації (перетворення у комунальне неприбуткове підприємство);

-комп’ютеризації та підключення кожного робочого місця закладу до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я eHealth, адміні­стратором якої є ДП “Електронне здоров’я”, через одну з її медичних інфор­маційних систем. Коректність, своєчасність та обсяг внесеної до бази інфор­мації впливатиме на розмір оплати від НСЗУ;

-наявності у закладі діючих ліцензій на провадження господарської діяль­ності з медичної практики, стратегічного плану розвитку лікарні, затвердже­ного фінансового плану на наступний період, укладеного нового колективного договору.

Для отримання можливості укладення договору з НСЗУ за тим чи іншим пакетом послуг заклад має підтвердити спроможність надавати медичні по­слуги, що відповідають специфікації до послуг та умовам закупівель відповідно до переліку проєктів пакетів медичних послуг.

Вид оплати НСЗУ для закладів охорони здоров’я вторинного рівня від­різняється від первинного, де здійснюється за капітаційною ставкою передба­чена оплата за глобальним бюджетом (у 2020 році – 60%) та за проліко­ваний випадок і медичну послугу (у 2020 році – 40%). Планується, що ця про­порція буде змінюватися щороку в бік зростання частки оплати пролікованого випадку (з 2021 року планується вже 50´50). Єдині тарифи буде визначено Законом України “Про Дежавний бюджет України на 2020 рік”.

Посадовець повідомив, що із 38 закладів охорони здоров’я вторинного рівня наразі у статусі кому­нальних неприбуткових підприємств працює 35 або 92,1% від усіх закладів вторинної медичної допомоги. Не завершено процес перетворення Орининської та Чорноострівської районних лікарень, не розпочато автономізацію Гриців­ської.

Зважаючи на започатковані процеси адміністративної реформи, невизна­ченість щодо підпорядкування закладів охорони здоров’я вторинного рівня (громаді чи області), очікується подальше визначення юридичних основ роботи цих закладів. Матеріальний стан закладів, оснащення за табелем відповідно до галузевих вимог та їх утримання (оплата комунальних послуг, ремонти, будів­ництва тощо) і в подальшому залишатимуться завданням місцевих органів влади.

Також директор Департаменту охорони здоров’я нагадав про необхідність оновлення всіх діючих ліцензій протягом наступних 3 місяців, що є обов’язковою вимогою до надавача медичних послуг.  Він повідомив, що наразі оновили ліцензії на провадження госпо­дарської діяльності з медичної практики усього 11 ЦРЛ та 2 Хмельницьких міських заклади, на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин – 12 ЦРЛ. Значно перевищили 3-місячний термін Городоцька, Кам’янець-По­дільська та Теофіпольська ЦРЛ.

Особливу увагу Яків Цуглевич звернув на питання комп’ютеризації та обрання медичної інформаційної системи, адже це також є одним із ключових елементів для успішної співпраці з НСЗУ. За оперативними даними лікарів ЦРЛ забезпечено комп’ютерами на 49% від оптимальної потреби. Найвищим цей показник є у Городоцькій, Волочиській, Шепетівській, Краси­лівській, Летичівській, Славутській ЦРЛ, найнижчим – у Старосинявській, Теофіпольській, Деражнянській, Білогірській, Ізяславській. Договори з медич­ною інформаційною системою укладено лише Віньковецькою, Волочись­кою, Деражнянською, Дунаєвецькою, Красилівською, Летичівською, Славут­ською, Хмель­ницькою ЦРЛ.

Міські заклади охорони здоров’я забезпечено комп’ютерною технікою на 56,4% від потреби. Так, у м. Хмельницький краще забезпечення у міських дитячій лікарні та лікувально-діагностичному центрі, у м. Кам’янець-Поділь­ський – у міській лікарні. Неповне забезпечення комп’ютерною технікою і в Нетішинській спеціалізованій медико-санітарній частині. Серед міських закла­дів укладено договори про впровадження медичної інформаційної системи лише у Кам’янець-Подільській міській лікарні, Хмельницькому міському пери­наталь­ному центрі та Нетішинській спеціалізованій медико-санітарній частині.

Актуальним, за словами посадовця, є питання впровадження телемедицини, що потребує техніч­ного та відповідного фінансового забезпечення. Телемедичні консультативні центри на вторинному рівні повинні функціонувати у ЦРЛ та міських лікарнях, особливо у центрах госпітальних округів. Для впровадження телемедицини заклади охорони здоров’я повинні бути забезпечені потужним сервером (дата-центром), широкосмуговим Інтернетом, а робоче місце медичного працівника – персональним комп’ютером, ноутбуком або планшетом, програмними компо­нентами та діагностичним обладнанням.

Яків Цуглевич констатував, що заклади охорони здоров’я вторинного рівня є недостатньо оснащеними  для потреб телемедицини. Значну роботу проведено лише у Славутській ЦРЛ, у Віньковецькій, Деражнянській, Красилівській, Летичівській закуплено окрему апаратуру.

Він додав, що за рахунок обласного бюджету проводиться закупівля 300 одиниць комп’ютерної техніки для закладів вторинного рівня, однак це не вирішить проблеми щодо повного забезпечення лікарів комп’ютерною технікою. Доцільне введення посад ІТ-спеціалістів, які б здійснювали як технічний, так і програмний супровід, що раніше не передбачалося та є проблемним через низький рівень заробітної плати у цих закладах.

Також посадовець торкнувся у своїй доповіді питання функціонування госпітальних округів. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №199-р в області створено 3 госпітальних округи.

У Хмельницькому госпітальному окрузі, куди увійшли обласний центр та 10 районів з чисельністю населення 663,3 тис. жителів, попередньо передба­чалося функціонування багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування (далі – БЛІЛ) ІІ рівня у Хмельницькій міській лікарні та 5 БЛІЛ І рівня на базі Воло­иської, Летичівської, Старокостянтинівської, Красилівської, Городоцької ЦРЛ.

У Кам’янець-Подільському окрузі (м. Кам’янець-Подільський та 5 райо­нів з чисельністю населення 317,6 тис. жителів) планувалася БЛІЛ ІІ рівня на базі Кам’янець-Подільської міської лікарні та 3 БЛІЛ І рівня на базі Кам’я­нець-Подільської, Дунаєвецької, Чемеровецької ЦРЛ.

У Шепетівському окрузі (міста Нетішин, Славута, Шепетівка та 5 районів із чисельністю 290,4 тис. жителів) було передбачено функціонування БЛІЛ ІІ рівня на базі Шепетівської ЦРЛ та 3 БЛІЛ І рівня на базі Славутської, Ізяславської ЦРЛ та Нетішинської спеціалізованої медико-санітарної частини.

Госпітальні ради госпітальних округів відповідно до розпорядження голови об­ласної державної адміністрації від 14.12.2017 № 1327/2017-р “Про формування складу госпітальних рад госпітальних округів області” працювали протягом 2017-2018 років і загалом підтримали пропозиції щодо формату роботи закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.

Однак проєктом Агенції США з міжнародного розвитку USAID “Під­тримка реформи охорони здоров’я” за Методологією визначення БЛІЛ для стратегіч­ного планування госпітальних округів та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 і наказу МОЗ України від 19.10.2018 № 1881 визначено доцільними усього 7 перспективних БЛІЛ в області: 4 ІІ рівня та усього 3 – І рівня.

Яків Миколайович повідомив, що цим проєктом передбачено визначення статусу БЛІЛ, оскільки тільки ці за­клади можуть претендувати на державну підтримку на модернізацію та залу­чення інвестицій. Наразі така позиція підтверджується програмою Уряду за Методикою моделювання мереж надання публічних послуг. Це моделювання наразі не завершено, вживаються заходи щодо збереження всіх закладів для за­безпечення доступності спеціалізованої медичної допо­моги мешканцям області.

Посадовець наголосив, що вже зараз необхідно вживати заходів щодо впорядкування структури, потужності, штатів, будівель закладів.

На 01 жовтня цього року ліжковий фонд закладів охорони здоров’я вторинного рівня потужністю 5951 ліжко становить у районах 45,1 на 10 тис. населення, містах – 50,7. Кількість ліжок за цей період року зменши­лася усього на 39, з них 15 – у Городоцькій та 10 – Хмельницькій ЦРЛ.

Показник більше 50 на 10 тис. населення мають м. Хмельницький (зумов­лений роботою міських закладів, які працюють на область – дитячої та інфекційної лікарень і перинатального центру), Кам’янець-Подільський район (з 2 районними лікарнями), Старосинявська та Віньковецька ЦРЛ, Шепетів­ський район (з Грицівською районною та Шепетівською заліз­ничною лікар­нями).

У всіх районних лікарнях середній термін лікування перебільшений: більше 10 днів при обласному 8,9.

Показник роботи ліжок при нормативному 255 становить по районах 237,5, містах – 222,9, що свідчить про надмірність ліжкового фонду. Норматив виконано лише у Білогірській та Ярмолинецькій ЦРЛ. Низький рівень роботи ліжок у Кам’янець-Подільських ЦРЛ (202) та міській лікарні (209), Летичів­ській (246), Новоушицькій (227), Ізяславській (228), Теофіполь­ській (229) ЦРЛ.

На завершення доповіді Яків Цуглевич наголосив, що наразі перед закладами охорони здоров’я вторинного рівня стоїть низка завдань щодо їх імплементації у програму медичних гарантій з урахуванням зазначених аспектів, а також впровадження фахових змін, а трансформація системи охорони здоров’я, яка зараз відбувається, дасть шанс справжнім професіоналам на професійне зростання та достойний офіційний дохід від держави.

Підсумовуючи питання, голова облдержадміністрації Дмитро Габінет наголосив, що сфера медицини завжди буде пріоритетною сферою, тому що здорова нація – це питання національної безпеки. Але посадовець констатував пасивну позицію органів місцевого самоврядування, зокрема в питання автономізації закладів вторинки, адже в області не поодинокі випадки, коли місева влада зволікала з вирішенням цього питання і не скористалася пільговим періодом оформлення документації на майно. Через це вони зараз змушені за це віддавати кошти, які можна було б використати з набагато більшою користю. Саме тому голова звернув увагу присутніх, що необхідно вже зараз включитися в роботу та зберегти існуючі лікувальні заклади.

“В пріоритеті сьогодні медичні заклади вторинної ланки. Ми маємо зробити існуючу сьогодні мережу здатною забезпечити потреби наших громадян. Для цього тому потрібно провести аналіз штату, забезпечити заклади медичним обладнанням відповідно до табелів оснащення. І це не прохання, це доручення, – наголосив Дмитро Габінет. – Ви вже чули, що змінюється концепція фінансування медичних закладів, тому потрібно діяти негайно. Не зволікайте, не витрачайте час, працюйте. Бережіть те, що є, сьогодні, не втратьте, тому що завтра це буде потрібно всім нам.”

Головне меню

Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Відділ освіти
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству
Ярмолинецька районна філія Хмельницького обласного центру зайнятості

Оголошення

Prev Next

Регіональне відділення Фонду державного …

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях повідомляє, що через електронну торгову систему - Державне підприємство...

Read more

Про нелегальні АЗС

На виконання пункту 1 розділу 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №29 розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2019 №915/2019-р...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ Держаудитслужби

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області повідомляє про зміну поштової адреси: нова адреса - провулок                          2-й Кам’янецький, 19/1, м....

Read more

V Міжнародна конференція: «Системи тепло…

 З 13 по 15 листопада 2019 року проводиться V Міжнародна конференція: «Системи тепло-, енергопостачання. Енергосервіс. СТЕПЕС. (SHESES'19)» (готель «Вараш», Майдан...

Read more

Конкурсний відбір проектів регіонального…

З мстою підготовки проектів для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів...

Read more

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт