Друк

Доступ до публічної інформації

. Posted in 1.1.1


Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України«Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»та«Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Розпорядження голови РДА «Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011»

Розпорядження голови РДА «Про внесення змін до окрумих розпоряджень голови районної державної адміністрації»

Надання публічної інформації Ярмолинецькоюрайонною державною адміністрацією здійснюється у відповідь наінформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Розпорядження голови РДА від 06.03.2017 року №114/2017-р «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію».

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1)ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2)опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3)підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту.

письмово: 32100 смт Ярмолинці, Площа 600 річчя Ярмолинець, 1 (на конверті вказувати "Публічна інформація").

усно:телефон 3(853)3-01-03; 2-16-91; 2-35-02

факс:3(853)2-10-14;

електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

 

Центр політичних студій та аналітики - Тематичний сайт Доступу до публічної інформації

ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

площа 600 річчя Ярмолинець, 1 смт. Ярмолинці, 32100

тел. 2-10-14, факс 2-10-26, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сектор контролю апарату райдержадміністрації та сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

Для оформлення інформаційного запиту.

письмово: 32100 смт Ярмолинці, Площа 600 річчя Ярмолинець, 1 (на конверті вказувати "Публічна інформація").

усно:телефон 3(853)3-01-03; 2-16-91; 2-35-02

факс:3(853)2-10-14;

електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

                                   Зразок форми запиту на інформацію 

ЗАПИТ*
 на отримання публічної інформації*
 

Розпорядник інформації Ярмолинецька районна державна адміністрація

Кому голові Ярмолинецької районної державної адміністрації  

Реквізити запитувача**

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ………

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

 

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

* запит надсилається на юридичну адресу райдержадміністрації

(площа 600 річчя Ярмолинець, 1 смт. Ярмолинці, 32100), електронною поштою (E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ), факсом/телефоном (2-10-14, факс 2-10-26) або передається відповідальній особі.

Запит розглядається у строки, визначені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

** Прізвище, ім’я, по батькові, назва юридичної особи чи об’єднання громадян.

                       

Зареєстровано          ______________________________________

                                   ______________________________________

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності.

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання запиту на інформацію до районної державної ­адміністрації (далі – Порядок) поширюється на всі запити на інформацію, що отримані райдержадміністрацією відповідно до Закону України «Про до­ступ до публічної інформації» (далі – Закон).

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до райдержадміністра­ції надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запитувач має право звернутися до райдержадміністрації із запи­том на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.

1.5. Відповідальна особа за організацію доступу запитувачів до інформації районної дер­жавної адміністрації відповідає за опрацювання, та спільно з відділом контролю апарату районної державної адміністрації забезпечують систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформ­лення запитів.

 

ІІ. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію, запит надісланий поштою, фак­сом, електронною поштою, подається в довільній формі або шляхом запов­нення форми запиту на інформацію та має містити:

прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електрон­ної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст докумен­та щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.2. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації, зазначеної у підпункті 2.1 Порядку, відповідно до частини 1 статті 22 Закону є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений Законом термін.

2.3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа за організацію доступу запитувачів до інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

ІІІ. Подання запиту на інформацію

3.1. Запити на інформацію приймаються райдержадміністрацією у ро­бочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.15, у п’ятницю – з 08.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00).

3.2. Письмові запити на інформацію, надіслані поштою, запити, які на­дійшли засобами факсимільного зв’язку реєструються у відділі контролю апарату райдержадміністрації та невідкладно (протягом однієї години з мо­менту отримання) передаються на розгляд керівництву райдержадміністра­ції з направленням копій відповідальній особі за організацію доступу запитувачів до інформації.

Прийом факсограм здійснюється загальним відділом апарату райдерж­адміністрації.

3.3. Запити на інформацію можуть надсилатися на електронну адресу райдержадміністрації “ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ”. Відповідальна особа за організацію доступу запитувачів до інформації періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня – о 09.00, 14.00) перевіряє наявність надходження нових запи­тів на зазначену електронну адресу.

3.4. Запити на інформацію у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальною особою за організацію доступу запитувачів до інформації за спеціально визначеними для цього номерами телефонів. Відповідальна особа приймає запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнює реєстраційно-контрольну картку вхідного документа, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у підпункті

2.1 Порядку, дати прийняття запиту та невідкладно передає його на реєстрацію у відділ контролю апарату районної державної адміністрації. В аналогічному порядку здійснюється прийом запитів на інфор­мацію, поданих в усній формі.

3.5. При зверненні із запитом на інформацію за телефоном структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату (управління, відділи, сектори тощо) переадресовують запитувача за телефонами відповідальної особи за організацію доступу запитувачів до інформації.

3.6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

3.7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту простав­ляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інфор­мації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

ІV. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації

4.1. Рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації, вищого органу або суду в поряд­ку, визначеному законодавством.

4.2. Запитувач має право оскаржити:

4.2.1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію.

4.2.2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію.

4.2.3. Ненадання відповіді на запит на інформацію.

4.2.4. Надання недостовірної або неповної інформації.

4.2.5. Несвоєчасне надання інформації.

4.2.6. Невиконання райдержадміністрацією обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону.

4.2.7. Інші рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації, що по­рушили законні права та інтереси запитувача.

4.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Публічні документи розпорядження

Реєстр апарату РДА та Реєстри структурних підрозділів РДА

joomla
picma