Друк

Економіка та підприємництво

. Posted in Економіка та підприємництво


Кількість об'єктів торгівлі 305 одиниць, з них: магазинів/кіосків - 223/82 одиниць, підприємств ресторанного господарства - 23. Зареєстрованих ринків - 2

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за півріччя) - 3033,5 грн.

Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту району - 2,6%

Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу (у середньому за рік);- 66,3 грн.

Промисловий комплекс району складають такі галузі: харчова, легка, хімічна, металообробна, виробництво теплової енергії, електроенергії з використанням альтернативних джерел (енергії сонця).

Основні види продукції підприємств: концентровані соки, матеріали шкіроподібні, комерційні гази, швейні вироби.

 

Промисловий потенціал району складають такі підприємства:

- харчова промисловість: Хмельницька філія ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «ВКВ-Союз»;

- легка промисловість: ТОВ ФШШ «Еко-СКАІ», ПП «Сіріус», ПП «Сіріус 2», ПП «Магнолія», ПП «Сучасний стиль ЛСА»;

- виробництво теплової енергії: КП «Теплокомуненерго»;

- хімічна промисловість: ТОВ «Сільгосптехсервіс»;

- виробництво металевих виробів: ТОВ «Мега-Тех», ТОВ «УкРос-Агро», ТОВ «НМТ-Агро»;

- сонячна енергетика: ТОВ «Екотехнік - Ярмолинці»

 

Найбільші промислові підприємства

 

Хмельницька філія ТОВ «Яблуневий дар»

Спеціалізація: виробництво яблучного концентрату

Директор: Краснопортко Євген Григорович

Телефон/факс: (03853) 2-95-95

 

Державне підприємство «Ярмолинецьке лісове господарство»

Спеціалізація: лісове господарство

Директор: Кирилюк Іван Іванович

Телефон/факс: (03853) 2-14-15, 2-12-74

 

Ярмолинецьке комунальне підприємство «Теплокомуненерго»

Спеціалізація: виробництво теплової енергії

Директор: Сивак Володимир Володимирович

Телефон/факс: (03853) 2-30-03

 

ТОВ «Фабрика штучних шкір «Еко-СКАІ»

Спеціалізація: виробництво шкіроподібних матеріалів

Директор: Гулеватий Ігор Анатолійович

Телефон/факс: (03853) 2-32-30

 

ТОВ «Сільгосптехсервіс»

Спеціалізація: виробництво промислових газів

Директор: Штогрин Олександр Якович

Телефон/факс: (03853) 2-15-98

 

Провідні малі промислові підприємства району

 

ТОВ «Мега-Тех»

Спеціалізація: обладнання для м’ясопереробної промисловості

Директор: Гончаров Петро Володимирович

Телефон/факс: (03853) 2-35-60

 

ТОВ «Екотехнік - Ярмолинці»

Спеціалізація: виробництво електроенергії з використанням альтернативних джерел (енергії сонця)

Директор: Григоришин Володимир Миколайович

Телефон: (098) 0562101

 

ТОВ «НМТ-Агро»

Спеціалізація: виробництво обладнання для сільгосптехніки

Директор: Ніколаєв Віктор Васильович

Телефон: (067) 3828455

 

Приватне підприємство «УкрРос-Агро»

Спеціалізація: виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

Директор: Михайлуца Олег Валерійович

Телефон (067) 3800909

 

Приватні підприємства «Сіріус», «Сіріус-2»

Спеціалізація: пошиття верхнього одягу

Директор: Фурман Олег Михайлович

Телефон/факс: (03853)2-15-42

 

Приватне підприємство «Магнолія»

Спеціалізація: пошиття верхнього одягу

Директор: Романюк Василь Петрович

Телефон (067) 9744871

 

ТОВ «ВКВ-Союз»

Спеціалізація: виробництво кондитерських виробів

Директор: Шершень Світлана Василівна

Телефон (067) 9489096

 

      Оголошення

ПОРЯДОК НАДАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

 

Підприємництво є основою розвитку сучасної економіки України. В умовах сьогодення функціонування підприємництва характеризується високим ступенем мобільності, а тому потребує державної підтримки, яка б дозволила реалізувати його стратегічний ресурс і стала б одним із основних чинників виходу України із економічної кризи, перетворила б її на рівноправного суб’єкта світових ринкових відносин.

Фінансова державна підтримка надається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. На місцевому рівні одним з основних інструментів реалізації державної політики сприяння розвитку малого та середнього бізнесу є регіональні програми підтримки підприємництва. Виконавцями і координаторами цих програм, особливо у питанні фінансового забезпечення, є регіональні фонди підтримки підприємництва, створені за участю Українського фонду підтримки підприємництва.

На теренах Хмельницької області надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності (СПД) за рахунок коштів обласного бюджету забезпечується через Регіональний фонд підтримки підприємництва (РФПГІ) по Хмельницькій області у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на забезпечення розвитку підприємництва. Порядок надання фінансово-кредитної підтримки (ФКІІ) СПД за рахунок коштів обласного бюджету.

Протягом 2000-2018 років до РФПП по Хмельницькій області за фінансово-кредитною підтримкою (ФКП) звернулося 204 позичальника (в т.ч. в 2018 році 27 СПД). Згідно рішень сесій Хмельницької обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік в межах затверджених бюджетних асигнувань надано ФКП для 185 СПД на загальну суму 11,7 млн.грн.

Умови надання та використання кредитних коштів передбачені в Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва, який затверджений рішенням сесії обласної ради 22.12.2017 року №30-17/2017.

Перевагами РФПП в частині надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання є: надання фінансово-кредитної підтримки за пільговою відсотковою ставкою; відстрочка погашення суми фінансово-кредитної підтримки від 3 до 6 місяців з допустимих 36 місяців кредитування; надання безкоштовної інформації та консультацій спеціалістами Фонду; налагодження нових бізнес-контактів.

Предметом забезпечення виконання зобов’язань перед РФПП є ліквідне (рухоме або нерухоме) майно, яке відповідно до Закону України «Про заставу» може бути предметом застави, із виконаною попередньо незалежною експертною оцінкою. Співвідношення коштів фінансово-кредитної допомоги до вартості заставного ліквідного майна має становити 1:1,5. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та Порядку надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого рішенням чергової сесії обласної ради на відповідний бюджетний період. Повернення бюджетних коштів СПД здійснюється згідно з умовами типового договору про фінансово-кредитну підтримку.

Переліки необхідних документів для отримання фінансово-кредитної підтримки:

- для юридичних осіб;

- для фізичних осіб-підприємців.

 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДОПОМОГА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИКАМ

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року №104, 106 та №107 сільськогосподарські виробники мають можливість скористатися фінансовою підтримкою держави. Суб’єкти господарювання агропромислового комплексу нашого району мають право на використання коштів державного та обласного бюджету за такими напрямами:

- часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами;

- підтримка садівництва та виноградарства;

- підтримка тваринництва;

- підтримка фермерства.

Кошти з обласного бюджету спрямовуються на часткову компенсацію вартості придбаних у поточному році:

- власниками особистих селянських господарств які є членами кооперативів установок індивідуального доїння;

- часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (включаючи приватний сектор);

- новоствореним та які розширили свою діяльність сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам молочарського напряму діяльності обладнання із зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, лабораторного обладнання для визначення якості молока і продукції, та пересувні доїльні установки;

- сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та підприємствам, у власності та користуванні яких перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, причіпної та навісної сільськогосподарської техніки.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за:

- короткостроковими кредитами терміном користування до 12 місяців;

- середньостроковими кредитами терміном користування 13-16 місяців залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Фінансова підтримка не надається одержувачам:

- стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- яких в установленому порядку визнано банкрутами;

- які перебувають на стадії ліквідації;

- які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років;

- щодо яких виявлено факти незаконного одержання або нецільового використання бюджетних коштів;

- які мають прострочену більше ніж 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Більше детальної інформації розміщено на сайті Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

ПОСЛУГИ ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ФІЛІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

 

• сприяння громадянам у підборі підходящої роботи, в тому числі тимчасового характеру, відповідно до здібностей, освіти, та з урахуванням потреб ринку праці;

• інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;

• навчання безробітних техніці самостійного пошуку роботи, в т. ч., із використанням дистанційних засобів комунікації та спеціалізованих сайтів;

• організація професійної підготовки, перепідготовки, та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних;

• організація роботи з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;

• надання окремим категоріям громадян ваучера для перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації;

• профорієнтаційні послуги;

• сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності;

• забезпечення соціальних виплат безробітним;

• надання роботодавцям інформаційних послуг в ситуації запланованого вивільнення працівників;

• інформування роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад громадян, які перебувають на обліку у центрі зайнятості;

• допомога роботодавцям в укомплектуванні робочих місць та підборі працівників з числа безробітних громадян, в тому числі шляхом здійснення профвідбору з використанням тестових методик та організації професійного навчання;

• сприяння роботодавцям в організації громадських та Інших робіт тимчасового характеру;

• компенсація роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих на новостворені робочі місця безробітних.

 

Електронні сервіси державної служби зайнятості на web-сайті www.dcz.gov.ua

Послуги громадянам та роботодавцям надаються безкоштовно.

 

Час прийому клієнтів:

Понеділок-четвер з 8-00 до 17-15 без перерви

П’ятниця з 8-00 до 16-00 баз перерви

Вихідні дні - субота, неділя

32100, смт. Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1

 

 

 


Постійно діюча телефонна «гаряча лінія»
для спілкування з підприємцями з питань, що їх турбують

2-18-77

Головне меню

Как выбрать внешний диск. Внешний жесткий диск как выбрать самый подходящий. Какой внешний диск выбрать. Какой принтер выбрать. Какой выбрать лазерный принтер сегодня. Какой цветной принтер выбрать. Готовые программы на java. Изучаем java с нуля быстро. Как начать программировать на java. Бесплатные игры для планшетов android. Качественный samsung android планшет. Планшет android цена. Отдых в турции отели. Самый лучший отдых в турции. Отдых в турции отели цены. Wow дк гайд. Лучший wow фрост дк гайд. Wow дк танк гайд. Рабочие программы на языке python. Изучаем python с нуля. Язык python для начинающих. Бесплатые плагины для Joomla. Скачать joomla плагины бесплатно. Где скачать самые последние плагины на joomla.
Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Відділ освіти
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству
Ярмолинецька районна філія Хмельницького обласного центру зайнятості

Оголошення

Prev Next

Регіональне відділення Фонду державного …

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях повідомляє, що через електронну торгову систему - Державне підприємство...

Read more

Про нелегальні АЗС

На виконання пункту 1 розділу 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №29 розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2019 №915/2019-р...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ Держаудитслужби

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області повідомляє про зміну поштової адреси: нова адреса - провулок                          2-й Кам’янецький, 19/1, м....

Read more

V Міжнародна конференція: «Системи тепло…

 З 13 по 15 листопада 2019 року проводиться V Міжнародна конференція: «Системи тепло-, енергопостачання. Енергосервіс. СТЕПЕС. (SHESES'19)» (готель «Вараш», Майдан...

Read more

Конкурсний відбір проектів регіонального…

З мстою підготовки проектів для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів...

Read more

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт